TANÚSÍTVÁNY
Ózd

Az energetikai tanúsítvány

Elérhető besorolás

Elérhető minősítések A+ és I közötti besorolásokkal.

A kalkulációk eredményeinek megfelelően egy referencia skála szerint kerül kiértékelésre az ingatlan. A "BB" minősítés az új épületekre a jövőben előírt szintet jelenti, ettől rosszabb besorolásra nem adható ki használatbavételi engedély 2020-tól. A "CC" kategória a mai követelményeknek megfelelő, korszerű ingatlant jelöl. 

Mi a megrendelő feladata, mire van szükség?

A munkához nincs szükség semmilyen konkrét dokumentumra vagy tervre, a szükséges mértékben mindent felmérünk a helyszíni szemlekor, ennek díját az árak tartalmazzák.

A megrendelőnek csupán biztosítania kell számunkra az épület megtekintésének lehetőségét.

Lakóingatlanok energetikai minősítése Borsod megyében

A grafikonon a közelmúltban készített energiatanúsítványok minősítése látható. Az "AA++" és "BB" közötti kategóriák alacsony értékét az okozza, hogy ezeket a minősítéseket csak megújuló energiaforrást (napkollektor, napelem) is hasznosító épületekre lehet kiadni.

A Borsod megyei ingatlanok közelmúltban elért minősítése a beküldött tanúsítványok alapján.

Mi alapján készülnek a számítások

A számítások készítésekor számos tényezőt figyelembe veszünk, ezek közül a legfontosabbak: falak, födémek hőszigetelése, nyílászárók minősége, épületgépészeti berendezések hatásfoka, az épület méretei és geometriája.

Ki készíthet tanúsítványt?

A Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara mérnök tagja jogosult az elkészítésére. A vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint szakirányú mérnöki végzettség, és 1 év szakmai gyakorlati idő meglétével lehet jogosultsági vizsgát tenni. A szakember jogosultsági számot kap, amelyet fel kell tüntetni a kiadott tanúsítványokon.

A tanúsítvány érvényessége

A dokumentum 10 évig érvényes a kiállítástól számítva, ha az épületen nem történik olyan változtatás (korszerűsítés), amely az energetikai jellemzőket befolyásolja.

Meg kell-e újítani?

Ha már érvényét vesztette a tanúsítvány és arra újra szükség van (eladás, bérbeadás, banki hitel stb.), meg kell megújítani.
A tanúsítvány érvényét veszti, ha az ingatlanban olyan szerkezeti, gépészeti átépítést hajtanak végre, ami befolyásolja az ingatlan energetikai minőségét (pl. utólagos hőszigetelés, nyílászárók cseréje, kazáncsere). Az összes minősítés érvényét veszti, ha a jogszabályban rögzített skála megváltozik (szigorodik).

Az épületenergetikai tanúsítvány tartalma

A hiteles energiatanúsítvány a hitelesítést igazoló HET-kódot is tartalmazó “Összesítő lap”-pal kezdődik. Ennek kinézete egységes, a készítő vállalkozástól függetlenül. Ez tartalmazza az ingatlan adatait, helyrajzi számát, az elért besorolást és az energetikai kalkulációkat. A második fejezet a számítási rész, ahol részletesen dokumentálva van minden figyelembe vett épületszerkezet és gépészeti berendezés.

Javaslati fejezet

Minden tanúsítvány kötelező része a javasolt korszerűsítések leírása. Ez tartalmazza az ésszerű keretek között megvalósítható beruházásokat, melyekkel jobb energiaosztályt érhet el az épület.

Hitelesség, azonosító szám az adásvételi szerződésben

A Belügyminisztérium megbízásából üzemeltetett Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. rendszerben tárolt számítások tekinthetők hitelesnek. Ennek biztosítása az egyedi azonosító szám segítségével történik.
A jogszabálynak megfelelően kötött adásvételi szerződésben fel kell tüntetni a központi nyilvántartás által generált ún. HET azonosító sorszámot.

Földhivatali bejegyzéshez

Az 1997. évi CXLI. törvény tételesen sorolja fel az adásvételi szerződések kötelező részeit. Az energetikai tanúsítvány ezen a listán nem szerepel, így a földhivatal nem kérheti azt be. Azonban mivel a szerződésben szerepelnie kell a "HET" azonosító kódszámnak, az elkészítés tényét egyszerűen ellenőrizheti a hatóság. Ennek hiánya miatt azonban nem tagadható meg a tulajdonjog bejegyzése.

Pályázatokhoz

Tanúsítvánnyal kell igazolni, mekkora energia-megtakarítást fog elérni az épület a pályázaton nyert támogatással (a tervezett állapotban). A lakossági energiahatékonyságot célzó pályázatok kötelező eleme a számítás. A pályázatra a túljelentkezés általában  többszörös, így javasoljuk, hogy telefonon érdeklődjenek az aktuális lehetőségekről!

Használatbavételi bejelentéshez

Új épület használatbavételének bejelentésekor kötelező minősítést készíttetnie a tulajdonosnak, a tudomásulvételt követő 90 napon belül. Ilyenkor helyszíni felmérést nem kötelező tartani, a tanúsítás az engedélyezési tervek és a felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján készül.

Miből áll a helyszíni szemle

A helyszíni szemle során felmérjük a kalkulációkhoz szükséges épületszerkezeti jellemzőket (falak, födémek, nyílászárók, stb. állapota) és az épületgépészeti kialakítást (fűtés, melegvíz, klíma). A munka általában fél órát vesz igénybe, és minden esetben kötelező elvégezni.

Nem szükséges a tanúsítvány az alábbi épületekre

Továbbá az alábbi helyzetekben
Minden jog fenntartva © 2019 www.tanusitvany-ozd.hu